Hosinsul

Dit zijn technieken tegen voet- en vuistaanvallen, mes- en stokaanvallen en bevrijdingen tegen klemmen, vastgrijpen en verwurgingen. De zelfverdediging (hosinsul) is er op gericht op een gecontroleerde manier tot bevrijding, controle of ontwapening te komen. Het onderdeel zelfverdediging is als volgt onder te verdelen:

Bevrijdingen. Het doel bij bevrijdingen is jezelf te verdedigen tegen een aanval, waarbij met een maximum aan techniek en een minimum aan kracht dient te worden gewerkt. De aanval kan plaatsvinden in de vorm van vastpakken, omklemmen of duwen.

Ontwapeningstechnieken. Het gebruik van zelfverdedigingstechnieken tegen een aanval met wapens. De nadruk behoort te liggen op het ontwapenen van de tegen-stander, waarna er ook gecombineerd kan worden met controle- of werptechnieken.

Controle technieken. Bij controle technieken zorg je ervoor te verdedigen tegen de aanval, waarna je er tevens voor zorgt dat de aanvaller niet nog een aanval kan plaatsen. Dat kun je voorkomen door een klem- of opbrengtechniek uit te voeren.

Werptechnieken. Een werptechniek pas je toe als uitbreiding op óf als combinatie met de controle techniek.

Nadruk moet liggen op eenvoud, effectiviteit en realisme

( Vanaf het 1e dan examen is het onderdeel zelfverdediging een verplicht onderdeel. Voor dit examen dient de kandidaat diverse bevrijdingen (± 15) te demonstreren, waarin de volgende elementen zijn verwerkt:

  • Bevrijding na vastgepakt te worden bij de hand.

  • Bevrijding na vastgepakt te worden bij de pols.

  • Bevrijding na vastgepakt te worden bij de revers.

  • Bevrijding na vastgepakt te worden bij de schouders.

  • Bevrijding na een verwurging;

  • Bevrijding na een omklemming.

Het zal dus in je voordeel zijn hier in een vroeg stadium reeds in te oefenen ! )